วัดป่าสัก

ประวัติความเป็นมา    ตามประชุมพงศาวดารภาคที่ 61 กล่าวว่ […]

วัดปงสนุก

ประวัติความเป็นมา ไม่ปรากฏหลักฐานในเอกสารและตำนานใดๆ แต […]

วัดเจดีย์หลวง

ประวัติความเป็นมา วัดเจดีย์หลวงเดิมสันนิษฐานว่าคือ“ วัด […]