โครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผ่านวัดในสกุลช่างเชียงแสน

The Development of multimedia to promote cultural tourism through the temple in Chiang Saen Craftmen School
สาขาสถาปัตยกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผลงานการออกแบบและก่อสร้างของสกุลช่างเชียงแสนยุคใหม่

1.วิหารวัดพระธาตุผาเงา อ.เชียงแสน จ.เชียงราย พ.ศ.2530

2. วัดทรายมูล ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย พ.ศ. 2530

ที่มา : www.Maekhatom.go.th

3. วิหารยักษ์หลับ ยักษ์ตื่น วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรีสามัคคีธรรม อ.เด่นชัย
จ.แพร่ พ.ศ. 2534

ที่มา : www.paijam.com
ที่มา : www.paijam.com

4. วัดมิ่งเมือง อ.เมือง จ.น่าน พ.ศ.2535

5.วัดป่าวังศิลา อ.ป่าแดด จ.เชียงราย พ.ศ.2553

ที่มา : สล่าเสาร์แก้ว เลาดี

6.วัดศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา พ.ศ. 2558

7.วัดสบรวก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย พ.ศ. 2558

8.ศาลเจ้าพ่อประตูป่าสัก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย พ.ศ. 2559

ผลงานปั้นในงานประติมากรรม อนุสาวรีย์ปูนปั้นแบบลอยตัว

 1. เจ้าเหมยฟ้า บ้านดอนมูล อ.ท่าวังผา จ.น่าน พ.ศ. 2545
 2. เจ้าหลวงเมืองล้า บ้านดอนมูล อ.ท่าวังผา จ.น่าน พ.ศ. 2546
 3. เจ้าเมืองแฮะ บ้านแฮะ อ.ท่าวังผา จ.น่าน พ.ศ. 2547
 4. ครูบาแฮะ บ้านแฮะ อ.ท่าวังผา จ.น่าน พ.ศ. 2547
 5. เจ้าพ่อเชียงแสน บ้านน้ำครก อ.ท่าวังผา จ.น่าน พ.ศ. 2547
 6. ครูบาน้ำปัว บ้านน้ำปัว อ.เวียงสา จ.น่าน พ.ศ. 2547
 7. ครูบาถึมต๋อง บ้านถึมต๋อง อ.เมือง จ.น่าน พ.ศ. 2548
 8. เจ้าพ่อพญาลิน อ.ปัว จ.น่าน พ.ศ. 2548
 9. เจ้าพ่อดงลาน อ.วังชิ้น จ.แพร่ พ.ศ. 2549
 10. เจ้าพ่อหลวงพญาแก้ว บ้านสบสาย อ.ท่าวังผา จ.น่าน พ.ศ. 2559
 11. เจ้าหลวงภูคา อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน พ.ศ. 2551

ที่มา :

 เจ้าหลวงภูคา http://historicallanna01.blogspot.com/2011/05/blog-post_20.html

เจ้าหลวงเมืองล้า http://historicallanna01.blogspot.com/2011/06/blog-post_10.html

เจ้าหลวงพระยาแก้ว https://th.wikipedia.org