โครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผ่านวัดในสกุลช่างเชียงแสน

The Development of multimedia to promote cultural tourism through the temple in Chiang Saen Craftmen School
สาขาสถาปัตยกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วัดผ้าขาวป้าน

สถานที่ตั้ง

ตำบล เวียง อำเภอ เชียงแสน เชียงราย 57150

พงศาวดาร ภาคที่ 61 กล่าวว่า จุลศักราช 123 พ.ศ.1304  วันอังคารเพ็ญเดือน6 พระยาลาวเก้าแผ่นมาเมืองกษัตริย์ที่2 ของหิรัญนครเงินยางโปรดให้สร้างพระเจดีย์สูง 4 วาอก บรรจุพระบรมธาตุเจ้า 1050 องค์และตั้งชื่อวัดตามประวัติความเป็นมา คือ กาลครั้งนั้นมีตาผ้าขาวผู้หนึ่งลงอาบน้ำชำระตนในลำแม่น้ำโขง และถูกแรงน้ำพัดใหลลอยมาป้านติดอยู่ริมฝั่งน้ำและสิ้นใจตาย ณ บริเวณนี้ ดังนั้น จึงชื่อว่าวัดผ้าขาวป้าน

แผนที่
รูปภาพ